رویدادها

بازدید دانشجویان گروه معماری دانشگاه کاشان از دریاچه نمک و ماسه زارهای مرنجاب

دانشجویان گروه معماری دانشگاه کاشان به سرپرستی آقای دکتر دیواندری در تاریخ ۹۶/۸/۲ به منظور آشنایی با موقعیت‌، مسائل واحدهای مختلف، از دریاچه نمک و ماسه‌زارها مسیر کاشان- مرنجاب بازدید کردند.

ادامه مطلب