بوت کمپ های عمومی

بوت کمپ های مدرسه اشتغال

جدول دروس عمومی

ردیف

عنوان ترم ها

عنوان بوت کمپ ها

زمان مورد نیاز برای آموزش

زمان کلی

1

ترم یک : آموزش مهارت های فردی

توسعه فردی

8

32

نقشه کشی ذهنی

4

هدف گذاری

4

مدیریت زمان

4

تقویت و تمرکز حافظه

4

فن بیان

4

تعیین مسیر شغلی در هزاره سوم

4

2

ترم دو: مهارت های نرم

نگارش گزارش و مکاتبات اداری

4

32

مصاحبه شغلی

4

تیم سازی و کار تیمی در کسب و کار

4

اصول و فنون مذاکره

4

ایده پردازی خلاقیت و نوآوری در کسب و کار

4

شناخت فرصت های کسب و کار

2

مدیریت ریسک

4

اخلاق کاری و سازمانی

2

مدیریت تعارض

2

رهبری در یک کسب و کار

2

3

ترم سه: مهارتهای سخت مقدماتی

طرح کسب و کار (bp) و مدل کسب وکار(bm)

4

32

حسابداری مدیریت در یک کسب وکار

5

جذب سرمایه و مذاکره با سرمایه گذار

3

تجاری سازی ایده های کسب وکار

4

انواع شتاب دهنده های کسب و کار

2

استراتژی های کسب و کار

4

مدیریت امور اداری و سازمانی

2

مدیریت منابع انسانی در کسب و کار (HRM)

4

الگوی PEST و ارتباط آن با کسب و کار

1

مدیریت فناوری کسب و کار

2

4

ترم چهار: مهارت های سخت پیشرفته

مدیریت بازار و بازاریابی

6

32

مدیریت فروش و خدمات پس از فروش

6

مدیریت بازرگانی

4

دیجیتال مارکتینگ

4

مدیریت خرید

4

مدیریت انبارداری و تعمیرات و نگهداری

4

مدیریت توزیع

4

5

ترم پنج: مهارت های تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی

 به جدول دروس تخصصی مراجعه نمایید

6

ترم شش: مهارت های تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی

به جدول دروس تخصصی مراجعه نمایید

7

ترم هفت : مهارت های تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی

به جدول دروس تخصصی مراجعه نمایید

8

کارآموزی