برگزاری کارگاه بیمه و تأمین اجتماعی ویژه شرکت‌ها

۱۵ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۹ کد : ۱۸۵۱۴ رویدادها
تعداد بازدید:۷۴۰
برگزاری کارگاه بیمه و تأمین اجتماعی ویژه شرکت‌ها

به منظور اطلاع و آگاهی شرکت‌های مستقر در مرکز رشد، مرکز تجاری‌سازی و پارک علم و فناوری، از قوانین مرتبط با شرکت‌ها، کارگاهی بدین منظور با حضور نمایندگان تعدادی از این شرکت‌هادر تاریخ 11 دی‌ماه 1400در ساختمان پژوهشکده انرژی برگزار گردید. مدرس کارگاه جناب آقای شبانی‌زاده رئیس سابق تأمین اجتماعی شهرستان کاشان بودند.


( ۱ )

نظر شما :