مرکز کارآفرینی

اخبار مرکز

دوره فنی و حرفه‌ای  Altium Designer
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
لینک ورود به آزمون مسابقه کتابخوانی
پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
دوره های معماری
پنجشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
کارگاه پرورش میلورم
یکشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰