مرکز کارآفرینی

اطلاعیه ها

لینک کانال تلگرامی مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان:karafarinikashanu@

 

لینک ثبت‌نام جهت همکاری با مرکز کارآفرینی

 

 

برگزیدگان لطفا جهت دریافت کارت هدیه به صورت حضوری از تاریخ 17 خرداد به مدت یک هفته به دفتر مرکزکارآفرینی (پژوهشکده انرژی) مراجعه نمایند

(با ارایه کارت دانشجویی و کارت ملی)

 

مهلت ثبت‌نام دوره‌های ویژه بهار99 به اتمام رسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار