مرکز کارآفرینی

اخبار مرکز

کارگاه شیوه تدوین پروپوزال
چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۲
لینک آزمون مسابقه کتابخوانی
چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
دوره آموزشی Arduino
یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲