مرکز کارآفرینی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      اطلاعیه ها
 با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان برگزار می‌شود:

 

 

 

 روند ثبت‌نام و اطلاعات تکمیلی دوره بورس تا روز جمعه 5 شهریور اعلام می‌گردد