کتاب های آموزشی

فهرست کتب مربوط به کارآفرینی چاپ ارسال به دوست
 
ردیف
نام کتاب
نام نویسنده
انتشارات
1
کارآفرینی (جلداول-دوم )
ترجمه دکترعلیرضافیض بخش
انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
2
خلاقیت جوهره کارآفرینی
مهندس جلیل صمد آقایی
" مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران
3
کارآفرینی درکسب و کار اینترنتی
دکتراحمدپور
" محراب قلم
4
مدیریت خویش فرمای خلاق
دکتر داود فدایی
" ابتکار دانش
5
انتخابهای هوشمندانه
دکتر ملکی فر
" موسسه فرهنگی انتشارات کرانه علم
6
کارآفرینی1دقیقه ای
دکتر احمد پور
" پردیس 57
7
101 تکنیک حل خلاقیت
"
" پردیس 57
8
این کتاب رییس شماست
"
" "
9
آشنایی با کارآفرینی
مهندس مهدی سعیدی کیا
" سپاس
10
کارفرمای خودباشید
سیدجلیل میرمیران
" سام
11
مقدمه ای برکارآفرینی
هییت نویسندگان
" کوهسار
12
کارآفرینی
ردیث –رایت نلسون
" موسسه کاروتامین اجتماعی
13
انسان آفرینشگر
مهندس مهرداد سلمانی
" جهاد دانشگاهی واحدتربیت معلم
14
راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران
فیروزه صابر
" روشنگران ومطالعات زنان
15
یادی از بودها
علی اکبر رفوگران
" رهیاب
16
رهبری کارآفرین
جان پی _کاتر
" مرکز آموزش مدیریت دولتی
17
سیاستهای موفق توسعه صنایع کوچک در 20 کشور صنعتی ودرحال توسعه
سازمان صنایع کوچک ایران
" سازمان صنایع کوچک باهمکاری کارآفرینان بصیر
18
سازمانهای کارآفرین
جلیل صمد آقایی
" مدیریت دولتی
19
کارآفرینی در سازمانهای دولتی
دکتر سید محمد مقیمی
" فراندیش
20
نگرشی موافق بر کارآفرینی
ترجمه ابراهیم عامل محرابی
" دانشگاه فردوسی مشهد
21
کارآفرینی درنهادهای جامعه مدنی
دکتر سیدمحمد مقیمی
" موسسه وچاپ دانشگاه تهران