همایش کارآفرینی و صنایع دستی

۲۲ آذر ۱۳۹۶ | ۱۰:۵۰ کد : ۷۷۹۶ اخبار رویدادها
تعداد بازدید:۲۲۰۱
همایش کارآفرینی و صنایع دستی با حضور اساتید و دانشجویان گروه صنایع دستی در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه برگزار شد.

همایش کارآفرینی و صنایع دستی با حضور اساتید و دانشجویان گروه صنایع دستی در روز سه‌شنبه مورخ 21 آذرماه در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه برگزار شد.

در این همایش، 6 نفر از دانش‌آموختگان صنایع دستی کاشان که کسب و کار موفقی را ایجاد کرده بودند به بیان تجربیات خود پرداختند. آشنایی دانشجویان با بروز قابلیت دانشجویان دیروز باعث بروز نشاط و شادابی زائدالوصفی شده بود. صنایع دستی از جمله رشته‌هایی است که در بین رشته‌های دانشگاهی کمترین فاصله را با کارآفرینی دارد و می‌تواند پلی بین اقتصاد و فرهنگ باشد و با کمترین سرمایه، بیشترین بازده را دار باشد و از همه مهم‌تر صنایع دستی، مهندسی بومی این سرزمین محسوب می‌شود.

با توجه به عمق صبغه فرهنگی و به تبع آن تنوع صنایع دستی کاشان، مسلماً یکی از ظرفیت‌های فراموش‌شده دانشگاه، صنایع دستی است. برای ماندن در کورس رقابت و پایداری در بین دانشگاه‌های دیگر توجه به مزیت‌های بومی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. البته ویژگی رفتاری هنرمندان، خود یک عامل مهمی در کم‌توجهی بوده که امیدواریم با نمایش منظم دستاوردها مورد توجه و استفاده قرار گیرد. لازم به ذکر است چهار محصول دو نفر از این دانش‌آموختگان، موفق به ثبت اصالت یونسکو شده بود.


نظر شما :