برندگان مسابقه کتابخوانی ترن هوایی کارآفرینی

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۱:۵۵ کد : ۲۱۷۹۳ اخبار مرکزکارآفرینی
تعداد بازدید:۱۴۶

برندگان مسابقه کتابخوانی کتاب «ترن هوایی کارآفرینی»

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

جایزه

1

ساجده رستمی

96/00

900 هزار تومان

2

ابراهیم صفری

94/67

900 هزار تومان

3

فاطمه تاملی

89/33

900 هزار تومان

4

نور پیران زاده

89/33

900 هزار تومان

5

یاسین صفری

84/00

600 هزار تومان

6

محمد حسین صفری

84/00

600 هزار تومان

7

مریم مظفری

80/00

400 هزار تومان

8

حسین زمانی خارایی

80/00

400 هزار تومان

9

حانیه لسان

80/00

400 هزار تومان


( ۶ )

نظر شما :