احداث باغ پسته به مساحت 100هکتار

دانلود فایل (pdf)
kashanu.ac.ir/Files/bagh_e_peste_100.pdf