تولید شیر،ماست،خامه پاستوریزه

دانلود فایل (pdf)
kashanu.ac.ir/Files/tarhe_shir_labaniat.pdf