بسته بندی آجیل و خشکبار با ظرفیت 1000تن

دانلود فایل (pdf)
kashanu.ac.ir/Files/Ajil_1000.pdf