احداث کارخانه یخ

دانلود فایل (pdf)
kashanu.ac.ir/Files/yakhco.pdf