تولید الکل از خرما

دانلود فایل (pdf)
kashanu.ac.ir/Files/alcolkhco.pdf