مرکز کارآفرینی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      اطلاعیه ها
 

 گزارش
عملکرد مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان سال 1394

کلاس طراحی ماشین‌های صنعتی سه شنبه مورخ 14 اردیبهشت ساعت 18 در کارگاه اتومکانیک واقع در مجموعه کارگاه‌ها برگزار می گردد


لینک ثبت‌نام
 


  برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به این صفحه مراجعه نمایید.