مرکز کارآفرینی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • برنامه های آموزشی

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 کارگاه/سمینار
 دوره‌های زبان انگلیسی و مکالمه زمستان95
 فن ترجمه
 دوره‌های هنر و صنایع دستی-زمستان95
 آمادگی جهت آزمونهای TOEFL
 دوره‌های زبان انگلیسی و مکالمه-زمستان95
 آرشیو برنامه های آموزشی و کارگاههای برگزار شده مرکز
تعداد بازديد از اين صفحه : 4213