مرکز کارآفرینی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • درباره مرکز کارآفرینی > ساختار سازمانی
دکتر داوود حسنعلیان

رئیس مرکز
  داود حسنعلیان
مسئول دفتر و کارشناس مرکز
محمدرضا معصومی


تلفن :    55912168-031
تلفکس:  55912167-031
آدرس:
کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه کاشان - سازمان مرکزی - طبقه دوم
تعداد بازديد از اين صفحه : 3357